BDMS-Bangkok Marathon2018
18 พ.ย. 2018
สถานที่จัดงาน : บริเวณถนนสนามไชย เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
วันแข่งขัน : วันอาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน 2561

กำหนดเวลาให้ผู้แข่งขันได้วิ่งอยู่บนถนนอย่างเพียงพอ ดังนี้

ประเภทแข่งขัน เริ่มเวลา สิ้นสุดเวลา จำกัดเวลา
มาราธอน 42.195 กม.
00:00 น. 06:00 น. 6 ชั่วโมง
ฮาล์ฟมาราธอน 21.100 กม.
02:00 น. 05:00 น. 3 ชั่วโมง
มินิมาราธอน 10.550 กม.
04:30 น. 06:00 น. 1.30 ชั่วโมง
ไมโครมาราธอน 5 กม.
05:15 น. 06:00 น. 45 นาที
 

ช่วงเวลารับสมัคร :

สมัครเข้าร่วมกิจกรรม

 

อัตราค่าสมัคร

ประเภทการแข่งขัน อัตราปกติ 1 เม.ย – 15 ต.ค. อัตราเพิ่ม 16 ต.ค. – 31 ต.ค.
มาราธอน (42.195 กม.)
1,000 บาท 1,500 บาท
ฮาล์ฟมาราธอน (21.100 กม.)
700 บาท 1,200 บาท
มินิมาราธอน (10.550 กม.)
500 บาท 800 บาท
*เฉพาะกลุ่มอายุ 12-19 ปี (มินิมาราธอน)
300 บาท 500 บาท
ไมโครมาราธอน (5 กม.)
300 บาท 500 บาท


ขั้นตอนการชำระเงิน

สมัครภายในวันที่ 1 เมษายน - 15 ตุลาคม 2561 (อัตราปกติ)   และ 16 ตุลาคม - 31 ตุลาคม 2561 (อัตราเกินกำหนด)

สมัครออนไลน์ : ชำระด้วยการโอนเงินผ่านช่องทางธนาคาร
หมายเลขบัญชีในการชำระค่าสมัครเเข่งขัน
ธนาคาร : กรุงเทพ

ชื่อบัญชี : คุณลีนา  นิ่มเจริญวรรณ
เลขบัญชี : 103-4-26542-9


*** แจ้งหลักฐานการโอน
 ไปที่ http://www.refillmarathon.com/   ไปที่ด้านขวา เมนู แจ้งชำระเงิน โดยใส่ -Booking ID -เลขบัตรประชาชน / Passport ID -สลิปการโอนเงิน / Payment Slip
**** ข้อมูลสมัครรบกวนแจ้งลงทะเบียนของผู้สมัคร ถ้าใช้เลขบัตรประชาชนร่วมกันข้อมูลจะแทนกัน
*****  ถ้าท่านทำการสมัครหลายท่าน รบกวนทำการ log out ออกจากระบบเว็บก่อนจะสมัครให้นักวิ่งท่านอื่นๆ 
รายละเอียดการ เเข่งขันเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ
บริษัท โคลอสซี่ อินเตอร์ อาร์ต จำกัด (Refill Marathon & Lifestyle Magazine)
โทร.02-6783712086-3393020 

www.refillmarathon.com  www.facebook.com/ActiveRunThailand

 

 
ประเภท
เพศ
กลุ่มอายุ
ระยะทาง
มาราธอน
ชาย 18 - 29 ปี, 30 - 39 ปี, 40 - 49 ปี, 50 - 59 ปี และ 60 ปี ขึ้นไป 42.195 กม.
  หญิง 18 - 29 ปี, 30 - 39 ปี, 40 - 49 ปี, 50 - 59 ปี และ 60 ปี ขึ้นไป  
ฮาล์ฟมาราธอน
ชาย อายุ 16 - 29 ปี, 30 - 39 ปี, 40 - 49 ปี, 50 - 59 ปี และ 60 ปี ขึ้นไป 21.100 กม.
  หญิง อายุ 16 - 29 ปี, 30 - 39 ปี, 40 - 49 ปี, 50 - 59 ปี และ 60 ปี ขึ้นไป  
มินิมาราธอน
ชาย อายุ 12 - 19 ปี, 20 - 39 ปี และเกิน 40 ปีขึ้นไป 10.550 กม.
  หญิง อายุ 12 - 19 ปี, 20 - 34 ปี และเกิน 35 ปีขึ้นไป  
ไมโครมาราธอน
ชาย ไม่แบ่งกลุ่ม 5 กม.
  หญิง    
หมายเหตุ :
ผู้สมัครเข้าร่วมแข่งขันในทุกประเภทจะได้รับสิ่งของที่ระลึก คือ
  • เสื้อที่ระลึก
  • เหรียญที่ระลึก
  • และของแจกต่างๆ จากผู้สนับสนุนในวันลงทะเบียน

รับอุปกรณ์แข่งขันและของที่ระลึก ระยะมาราธอน, ฮาล์ฟมาราธอน, มินิมาราธอน, ไมโครมาราธอน

การลงทะเบียนผู้สมัครรับเบอร์ เสื้อ ของที่ระลึก (Marathon Expo) เป็นเวลา 3 วัน คือ 15-17 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น. – 19.00 น. ทุกวัน ที่สเตเดียมวัน
หมายเหตุ
: ไม่มีการรับสมัครหรืออุปกรณ์แข่งขันและของที่ระลึกในวันแข่งขัน
  

รางวัลผู้ชนะในประเภทมาราธอน (42.195 กม.)
ถ้วยรางวัลพระราชทานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9

ถ้วยรางวัลพระราชทานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

·         ผู้ชนะเลิศชายและหญิง (แชมป์) นานาชาติ จะได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ในขนาดพิเศษเทียบเท่าถ้วยพระราชทานต้นแบบ (จะไม่ได้รับถ้วยรางวัลในกลุ่มอายุอีก)
·         ผู้ชนะการแข่งขันอันดับที่ 1-5 ชายและหญิง ของแต่ละกลุ่มอายุจะได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9

เงินรางวัลสำหรับผู้ชนะเลิศ (Over All)

·         สำหรับนักวิ่งนานาชาติ จะได้รับเงินรางวัล 60,000 บาท (ผู้ชนะเลิศจะไม่ได้รับเงินรางวัลในกลุ่มอายุอีก)

เงินรางวัลในกลุ่มอายุ

·         อันดับ 1 จำนวน 50,000 บาท
·         อันดับ 2 จำนวน 30,000 บาท
·         อันดับ 3 จำนวน 20,000 บาท
·         อันดับ 4 จำนวน 10,000 บาท
·         อันดับ 5 จำนวน 5,000 บาท

เงินรางวัลทำลายสถิติ
(นานาชาติ)

สำหรับผู้ที่สามารถทำลายสถิติประจำสนามแข่งแห่งนี้ได้สำเร็จ
ชาย เวลา 2:16:10 ชม. (2553) 
หญิง เวลา 2:41:37 ชม. (2554) 
จะได้รับเงินรางวัล คนละ 100,000 บาท ทุกคน

เงินรางวัลทำลายสถิติเฉพาะนักวิ่งไทย
(มีบัตรประชาชนไทย)

สำหรับผู้ที่สามารถทำลายสถิติดังต่อไปนี้ได้สำเร็จ
ชาย เวลา 2:25:00 ชม. (2553) 
หญิง เวลา 2:50:00 ชม. (2554) 
จะได้รับเงินรางวัล คนละ 100,000 บาท ทุกคน

 

รางวัลผู้ชนะในประเภทฮาล์ฟมาราธอน (21.100 กม.)

รางวัลถ้วยเกียรติยศ

เฉพาะผู้ชนะแข่งขันอันดับที่ 1-5 ในกลุ่มที่แบ่งตามอายุ จะได้รับถ้วยเกียรติยศ

เงินรางวัล

ผู้ชนะแข่งขัน อันดับที่ 1-5 ในแต่ละกลุ่มข้างต้น จะได้รับเงินรางวัล คือ จำนวน 15,000 บาท, 10,000 บาท 7,000, 5,000 บาท และ 3,000 บาทตามลำดับ

เงินรางวัลทำลายสถิติ (นานาชาติ)

สำหรับผู้ที่สามารถทำลายสถิติประจำสนามแข่งแห่งนี้ได้สำเร็จ
ชาย เวลา 1:06:45 ชม. (2555)
หญิง เวลา 1:21.05 ชม. (2555)
จะได้รับเงินรางวัล คนละ 30,000 บาท ทุกคน

 

รางวัลสำหรับผู้ชนะประเภทมินิมาราธอน (10.550 กม.)

รางวัลถ้วยเกียรติยศ

ผู้ชนะอันดับที่ 1-5 ในแต่ละกลุ่มจะได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศ

เงินรางวัล

เฉพาะกลุ่มเยาวชนนานาชาติ 12-19 ปี ที่ชนะอันดับที่ 1-5 จะได้รับเงินรางวัลอีกจำนวนหนึ่ง คือ 15,000 บาท, 10,000 บาท, 7,000 บาท, 5,000 บาท และ 3,000 บาทตามลำดับ
หมายเหตุ:
- ใช้การบันทึกด้วยระบบดิจิตอล (MYLAPS System) เป็นการตัดสินผลการแข่งขัน
- พิธีมอบรางวัลจะจัดขึ้น เวลา 07.00 น. ของวันแข่งขัน บริเวณใกล้เส้นชัย

รางวัลสำหรับประเภทไมโครมาราธอน (5 กม.)

สำหรับประเภทไมโครมาราธอน ไม่มีการแข่งขันใดๆ แต่นักวิ่งจะได้รับเสื้อที่ระลึก, เหรียญรางวัลที่ระลึกทุกท่านที่เข้าร่วมการแข่งขัน

ใบประกาศนียบัตร

เฉพาะผู้แข่งขันในประเภทมาราธอน, ฮาล์ฟมาราธอน , มินิมาราธอนและไมโครมาราธอน ท่านสามารถดูผลการแข่งขัน และสามารถดาวน์โหลดใบประกาศนียบัตรได้ที่www.sportstats.asiaเสื้อรางวัลผู้พิชิต

เฉพาะนักวิ่งมาราธอนที่สามารถวิ่งได้ครบระยะทาง 42.195 กม. (ภายในเวลา 6 ชั่วโมง) จะได้รับเสื้อ "Finisher" 1 ตัว ณ จุดสิ้นสุดการแข่งขัน

ตัวอย่างเสื้อแข่งขัน และเสื้อผู้พิชิต


  


ช่วงเวลาลงทะเบียน :

รับอุปกรณ์แข่งขันและของที่ระลึก
การลงทะเบียนผู้สมัครรับเบอร์ เสื้อ ของที่ระลึก (Marathon Expo)  คือ วันพฤหัสบดี – วันเสาร์ที่ 15-17 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น. – 19.00 น. ทุกวัน

การจำกัดจำนวนนักวิ่งเข้าร่วมการแข่งขัน :

ประเภทการแข่งขัน จำนวนผู้เข้าร่วมแข่งขัน (คน)
Marathon (42.195 กม.)
4,000
Half Marathon (21.100 กม.)
8,000
Mini Marathon (10.550 กม.)
15,000
Micro Marathon (5 กม.)
5,000
 

วันแข่งขัน : วันอาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน 2561

บริเวณถนนสนามไชย เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
23.30 น.
(วันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2561) นักวิ่งประเภทมาราธอน เดินทางมาถึงบริเวณงานและเตรียมตัวเพื่อเริ่มแข่งขัน
00.00 น.
ปล่อยตัวผู้แข่งขันมาราธอน (42.195 กม.) สิ้นสุดแข่งขัน 06.00 น.
02.00 น.
ปล่อยตัวผู้เข้าแข่งขันฮาล์ฟมาราธอน (21.100 กม.) สิ้นสุดแข่งขัน 05.00 น.
04.30 น.
ปล่อยตัวผู้เข้าแข่งขันมินิมาราธอน (10.550 กม.) สิ้นสุดแข่งขัน 06.00 น.
05.15 น.
ปล่อยตัวผู้เข้าแข่งขันมินิมาราธอน (5 กม.) สิ้นสุดแข่งขัน 06.00 น.
07.00 น.
พิธีมอบรางวัลผู้ชนะการแข่งขัน
08.00 น.
ปิดการแข่งขัน&am