หนังสือฉบับย้อนหลัง
ฉบับปัจจุบัน
ISSUE Vol22 May-Jun 2017
สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก 1 ปี 720 บาท
-รับนิตยสารราย 2 เดือน รวม 6 เล่ม มูลค่า 720 บาท
-รับสิทธิ์ส่วนลดงานวิ่งที่ทางนิตยสาร Refill เป็น Partner มากกว่า 10 สนามตลอดปี
-รับสิทธิ์การขอไฟล์ภาพเต็มของท่านในงานวิ่งต่างๆ ที่ทาง Refill ไปร่วมกิจกรรม..

ISSUE Vol20 Jan-Feb 2017
สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก 1 ปี 720 บาท
-รับนิตยสารราย 2 เดือน รวม 6 เล่ม มูลค่า 720 บาท
-รับสิทธิ์ส่วนลดงานวิ่งที่ทางนิตยสาร Refill เป็น Partner มากกว่า 10 สนามตลอดปี
-รับสิทธิ์การขอไฟล์ภาพเต็มของท่านในงานวิ่งต่างๆ ที่ทาง Refill ไปร่วมกิจกรรม..

ISSUE Vol19 Nov-Dec 2016
สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก 1 ปี 720 บาท
-รับนิตยสารราย 2 เดือน รวม 6 เล่ม มูลค่า 720 บาท
-รับสิทธิ์ส่วนลดงานวิ่งที่ทางนิตยสาร Refill เป็น Partner มากกว่า 10 สนามตลอดปี
-รับสิทธิ์การขอไฟล์ภาพเต็มของท่านในงานวิ่งต่างๆ ที่ทาง Refill ไปร่วมกิจกรรม..

ISSUE Vol18 Sep-Oct 2016
สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก 1 ปี 720 บาท
-รับนิตยสารราย 2 เดือน รวม 6 เล่ม มูลค่า 720 บาท
-รับสิทธิ์ส่วนลดงานวิ่งที่ทางนิตยสาร Refill เป็น Partner มากกว่า 10 สนามตลอดปี
-รับสิทธิ์การขอไฟล์ภาพเต็มของท่านในงานวิ่งต่างๆ ที่ทาง Refill ไปร่วมกิจกรรม..

ISSUE Vol17 Jul-Aug 2016
สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก 1 ปี 720 บาท
-รับนิตยสารราย 2 เดือน รวม 6 เล่ม มูลค่า 720 บาท
-รับสิทธิ์ส่วนลดงานวิ่งที่ทางนิตยสาร Refill เป็น Partner มากกว่า 10 สนามตลอดปี
-รับสิทธิ์การขอไฟล์ภาพเต็มของท่านในงานวิ่งต่างๆ ที่ทาง Refill ไปร่วมกิจกรรม..

ISSUE Vol16 May-Jun 2016
สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก 1 ปี 720 บาท
-รับนิตยสารราย 2 เดือน รวม 6 เล่ม มูลค่า 720 บาท
-รับสิทธิ์ส่วนลดงานวิ่งที่ทางนิตยสาร Refill เป็น Partner มากกว่า 10 สนามตลอดปี
-รับสิทธิ์การขอไฟล์ภาพเต็มของท่านในงานวิ่งต่างๆ ที่ทาง Refill ไปร่วมกิจกรรม..

ISSUE Vol15 Mar-Apr 2016
สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก 1 ปี 720 บาท
-รับนิตยสารราย 2 เดือน รวม 6 เล่ม มูลค่า 720 บาท
-รับสิทธิ์ส่วนลดงานวิ่งที่ทางนิตยสาร Refill เป็น Partner มากกว่า 10 สนามตลอดปี
-รับสิทธิ์การขอไฟล์ภาพเต็มของท่านในงานวิ่งต่างๆ ที่ทาง Refill ไปร่วมกิจกรรม..

ISSUE Vol14 Jan-Feb 2016
สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก 1 ปี 720 บาท
-รับนิตยสารราย 2 เดือน รวม 6 เล่ม มูลค่า 720 บาท
-รับสิทธิ์ส่วนลดงานวิ่งที่ทางนิตยสาร Refill เป็น Partner มากกว่า 10 สนามตลอดปี
-รับสิทธิ์การขอไฟล์ภาพเต็มของท่านในงานวิ่งต่างๆ ที่ทาง Refill ไปร่วมกิจกรรม..