PHU TOEI TRAIL 3rd : พุเตยเทรล ครั้งที่ 3
28 ต.ค. 2018
สถานที่จัดงาน : อุทยานแห่งชาติพุเตย จ.สุพรรณบุรี
PHU TOEI TRAIL 3rd
อุทยานแห่งชาติพุเตยเทรล จ.สุพรรณบุรี  วันที่ 28 ตุลาคม 2561


ระยะทางการแข่งขัน 
10 Km.  21 Km. และ 56 Km.


จุด Start & Finish : ที่ทำการอุทยานแห่งชาติพุเตย

 

                    สนามที่ผู้เข้าร่วมการแข่งขันจะได้สัมผัสประสบการณ์ใหม่บนเส้นทางวิ่งเทรล

                    เพื่อพิชิต ยอดเขาสน ” ( 21 Km. ) และ “ ยอดเขาเทวดา ”  ( 56 Km. )

***  เนื่องด้วยสถานที่จัดงาน เป็นเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติ ขอเชิญทุกท่านเป็นส่วนหนึ่งในการลดปัญหาขยะ และการลดใช้พลาสติกย่อยสลายยาก  ด้วยการเตรียมภาชนะบรรจุน้ำของตนเองมา  เพื่อรับน้ำดื่ม ณ จุดให้บริการน้ำ ( WS ) ระหว่างการแข่งขัน โดยผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์การให้บริการแก้วพลาสติกทุกจุด  ***

สิ่งที่นักวิ่งจะได้รับ 
 

- Race Kit
- Chip Timing ชิพจับเวลาสำหรับ ระยะ (10K)  (21K) และ (56K)
เสื้อสำหรับแข่งขัน                                                                                          -

- เสื้อ Finisher สำหรับระยะ (21K) และ (56K)
เหรียญที่ระลึกหลังเข้าเส้นชัยประเภทการแข่งขันระยะ ( 10K ( 21K ) และ (56K ) แบ่งดังนี้

ประเภทชายและหญิง แบ่งเป็น 5 รุ่น ดังนี้
รุ่นอายุ 18-29 ปี
รุ่นอายุ 30-39 ปี
รุ่นอายุ 40-49 ปี
รุ่นอายุ 50-59 ปี
รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไปรางวัลและของที่ระลึก

ถ้วยรางวัล Overall สำหรับที่ 1 ชายและหญิง ระยะ (56 K)  
ผู้ชนะการแข่งขันวิ่งระยะ( 10) ( 21K ) และ ( 56K )  
  *** (รุ่นอายุต่ำกว่า 18 ปี ไม่มีถ้วยรางวัล)***
* เสื้อ Finisher สำหรับระยะ ( 21K ) และ ( 56K )
ผู้ที่เข้าเส้นชัยทุกคนจะได้รับเหรียญที่ระลึก
ผู้ที่ลงทะเบียนทุกคนจะได้รับเสื้อและของที่ระลึก


เสื้อแข่งขัน

เสื้อ Finisher
ตารางขนาดเสื้อเหรียญและถ้วยรางวัล
แผนที่เส้นทางวิ่ง

กติกาการแข่งขัน


1.   นักวิ่งทุกระยะ จะต้องทำการเช็คอินก่อนออกตัวจากจุดสตาร์ททุกท่าน หากได้ถ้วยรางวัลติด 1ใ น 5 ของทุกประเภท ทางทีมงานจะเช็ค bib ของนักวิ่งทุกท่าน ก่อนลงทะเบียนรายงานตัวรับรางวัล


2.  นักวิ่งระยะ 56 KM และระยะ 21 KM ต้องมีอุปกรณ์บังคับในการแข่งขันดังนี้


  2.1 )
 เป้น้ำ หรือ อุปกรณ์ใส่น้ำ ที่มีความจุรวมกันอย่างน้อย 1.5 ลิตร    ( บังคับใน ระยะ 56 และ 21 K )
 ติดตัวอยู่ตลอดเวลาการแข่งขัน  

  2.2 )  
ไฟฉายคาดหัว  มีความจำเป็นมากที่สุด เพราะปล่อยตัวในเวลากลางคืน 03.30 น. , 05.45 น. เพื่อป้องกันอันตรายและให้นักวิ่งมองเห็นเส้นทางที่ชัดเจน  ( บังคับใน ระยะ 56 และ 21 K )

 2.3 )  นกหวีด  ใช้ส่งสัญญาณในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน หรืออุบัติเหตุในสนาม  ( บังคับเฉพาะ ระยะ 56 K )


3.  นักวิ่งระยะทุกระยะ  ต้องใช้เป้น้ำ หรือ ภาชนะใส่น้ำของตนเอง ตลอดเส้นทางการแข่งขัน ( บังคับ ) โดยสามารถรับน้ำดื่มได้ตามจุดให้น้ำ (งดการให้บริการแก้วน้ำพลาสติก )ตารางการ  CUT OFF


ตารางราคาสนาม PHU TOEI TRAIL 2018
กำหนดการปล่อยตัว


-  เวลาปล่อยตัว   ระยะ  56 KM.  ปล่อยตัว  03.30 – 14.30 น.   ตัดเวลา  10.00 น. ระยะ 30 KM.
-  เวลาปล่อยตัว   ระยะ  21 KM.  ปล่อยตัว  05.45 – 10.45 น.   ตัดเวลา  09.15  น.  ระยะ 10 KM.
-  เวลาปล่อยตัว   ระยะ  10 KM.  ปล่อยตัว  06.00 – 09.00 น.   ตัดเวลา  08.00 น. ระยะ 5 KM.รายละเอียดเพิ่มเติม


- รับประทานอาหารเย็นร่วมกันก่อนวันวิ่ง  วันเสาร์ที่     27 ตุลาคม 2561
- ร่วมรับประทานอาหารหลังวิ่งร่วมกัน     วันอาทิตย์ที่  28 ตุลาคม 2561

  ที่พัก

::  นักวิ่งสามารถนำเต้นท์มากลางเองที่อุทยานได้ โดยมีค่ากางเต๊นท์ 30 บาท / คน /คืน 
     และมีอุปกรณ์เครื่องนอนให้นักท่องเที่ยวเช่าดังต่อไปนี้
    - ที่รองนอน 
    - ถุงนอน
    - หมอน 
   
      โดยต้องติดต่อไปปทางอุทยานโดยตรง โทร. 035-446-237 , 081-934-2240  และแจ้งกับทางเจ้าหน้าที่ด้วยว่ามาจากงานวิ่งของทาง Refill


 
 กำหนดการ **ลงทะเบียนรับเสื้อเเละเบอร์วิ่ง**

วันเสาร์ที่  27  ตุลาคม 2561

11.00 - 17.00 น.     : ลงทะเบียนผู้สมัครและรับเบอร์วิ่ง ณ ที่ทำการอุทยานแห่งชาติพุเตย สุพรรณบุรี
                                   
**กรุณานำเอกสารยืนยันการรับสมัคร มารับเบอร์ประจำตัวนักกีฬา เสื้อและของที่ระลึก**
 
วันอาทิตย์ที่   28  ตุลาคม 2561

02.30 - 03.00 น.     : นักกีฬาระยะ 56 KM รายงานตัวและรับฝากของ
03.00 - 03.10 น.     : เช็คอิน  นักกีฬาระยะ 56 KM
03.15 น.                  : เริ่มพิธีเปิดการแข่งขัน
03.30 น.                  : ปล่อยตัวนักกีฬาระยะ Ultra Trail 56 KM
05.30 น.                  : เช็คอิน   นักกีฬาระยะ 21 KM
05.45 น.                  : ปล่อยตัวนักกีฬาระยะ 21 KM
05.50 น.                  : เช็คอิน  นักกีฬาระยะ 10 KM
06.00 น.                  : ปล่อยตัวระยะ 10 กิโลเมตร
08.00 - 11.00 น.       : พิธีมอบรางวัลผู้ชนะการแข่งขันระยะ 10 KM และ 21 KM
12.00 น.                  : ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 17.00 น.       : พิธีมอบรางวัลผู้ชนะการแข่งขันระยะ 56 KM และร่วมรับประทานอาหาร
 

** การชำระเงินค่าสมัครลงแข่งขัน   (กรุณาชำระเงินภายใน 5 วันหลังจากการลงทะเบียนสมัคร หลังจาก 5 วัน ระบบจะทำการตัดรายชื่อออกอัตโนมัติ)
เลขที่บัญชี 
041-278-8836  ธ.กสิกรไทย บัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี "นางลีนา นิ่มเจริญวรรณ"
*** แจ้งหลักฐานการโอน ไปที่ http://www.refillmarathon.com/   ไปที่ด้านขวา เมนู แจ้งชำระเงิน โดยใส่ -Booking ID -เลขบัตรประชาชน / Passport ID -สลิปการโอนเงิน / Payment Slip
**** ข้อมูลสมัครรบกวนแจ้งลงทะเบียนของผู้สมัคร ถ้าใช้เลขบัตรประชาชนร่วมกันข้อมูลจะแทนกัน
*****  ถ้าท่านทำการสมัครหลายท่าน รบกวนทำการ log out ออกจากระบบเว็บก่อนจะสมัครให้นักวิ่งท่านอื่นๆ 


รายละเอียดการ เเข่งขันเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ
บริษัท โคลอสซี่ อินเตอร์ อาร์ต จำกัด (Refill Marathon & Lifestyle Magazine)

โทร.02-6783712086-3393020 
www.refillmarathon.com  

www.facebook.com/ActiveRunThailand