Articles
Categories :
วิ่งแนวใหม่ “มากกว่าธาราบำบัด” เครื่องออกกำลังกายแบบสายพานวิ่งในน้ำ (Aquatic Treadmill)
ปัจจุบันการวิ่งออกกำลัง (Jogging) เป็นที่นิยมของคนทั่วไปไม่ว่าผู้ดีมีจนเพราะเป็นที่เข้าใจกันว่า การวิ่งเป็นการออกกำลังกายที่แทบจะไม่ต้องลงทุนลงรอนแต่อย่างใดใครๆ ก็สามารถวิ่งได้ แต่ความจริงมิได้เป็นเช่นนั้น

          ทั้งนี้เพราะแพทย์เวชศาสตร์การกีฬา ได้ศึกษากันอย่างจริงจังโดยละเอียดทุกแง่ทุกมุม ปรากฏว่าการวิ่งออกกำลัง ต้องการปัจจัยหลายอย่างกลายเป็นการออกกำลังที่จะต้องลงทุนกันค่อนข้างจะมากกว่าการออกกำลังประเภทอื่น ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อที่จะป้องกันมิให้เกิดการบาดเจ็บจากการวิ่ง ทางนิตยสาร Refill Marathon ได้นำเรื่องราวที่ดีต่อสุขภาพนักวิ่งมาแนะนำให้ได้รู้จักกัน ซึ่งนอกจากจะดีต่อร่างการของนักวิ่ง และยังถือเป็นการบำบัดที่ดีต่อใจอีกด้วย
           ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลกรุงเทพ ได้เปิดให้บริการเครื่องออกกำลังกายแบบใหม่ที่ออกแบบ โดยผสานคุณประโยชน์ของการออกกำลังกายแบบวิ่งบนสายพาน และประโยชน์ของการบำบัดในน้ำ เพื่อลดการบาดเจ็บบริเวณข้อต่อ และกล้ามเนื้อ รวมถึงเพื่อการออกกำลังกายอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และยังสามารถปรับระดับความลึกตามแผนการรักษาที่แพทย์กำหนด ให้เหมาะสมกับสภาวะของผู้ที่มาออกกำลังกาย รวมถึงสามารถสร้างโปรแกรมเฉพาะบุคคลได้อย่างอิสระ ตามความสามารถของแต่ละบุคคล
           เครื่องนี้ติดตั้งอยู่ในห้องส่วนตัว มีจอแสดงภาพให้เห็นการเคลื่อนไหวของขาขณะใช้งาน เป็นการประเมินผลขณะฝึก ทำให้สามารถปรับท่วงท่าของการยืน การเดินให้ถูกต้องได้ทันที เครื่องออกกำลังกายบนสายพานวิ่งในน้ำ จึงเป็นทางเลือกสำหรับผู้ป่วยที่ต้องการฟื้นฟูร่างกาย นักกีฬา ผู้ที่มีน้ำหนักเกิน หรือบุคคลทั่วไปที่ต้องการออกกำลังกายแบบเสริมสร้างความสามารถ
           เครื่องออกกำลังกายแบบสายพานวิ่งในน้ำ (Aquatic Treadmill) มีลักษณะเป็นเครื่องออกกำลังแบบสายพานวิ่งในน้ำ โดยใช้น้ำเป็นสื่อกลางในการรักษา เนื่องจากน้ำมีคุณสมบัติทางกายภาพที่จะสามารถช่วยผู้ป่วยได้ ดังนี้ ความหนาแน่น และแรงลอยตัว ของน้ำ เนื่องจากปกติร่างกายของมนุษย์มีความหนาแน่นที่น้อยกว่าน้ำ ร่วมกับแรงลอยตัวของน้ำทำให้ผู้ป่วยสามารถเคลื่อนไหวในน้ำได้อย่างอิสระ และยังลดแรงกระแทกต่อข้อต่อต่างๆ ลดอัตราการบาดเจ็บจากการออกกำลังกายได้ดีกว่าบนบก 
            แรงดันของน้ำ ทำให้สามารถลดอาการบวมตามแขน-ขาต่างๆ ของผู้ป่วยได้ แรงต้าน ของน้ำ ทำให้สามารถเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ เสมือนยกน้ำหนักบนบก และยังสามารถเพิ่มความทนทานของร่างกายได้ วิทยาศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างความร้อนกับพลังงานกล น้ำเป็นสื่อนำความร้อน-เย็นได้ดี ดังนั้นเมื่อเราใช้น้ำอุ่นในการทำธาราบำบัด จึงสามารถเพิ่มการไหลเวียนโลหิต ทำให้ร่างกายของผู้ป่วยเกิดการผ่อนคลาย ลดอาการเกร็งและอาการปวดต่างๆ ลงได้
สำหรับเครื่องออกกำลังกายแบบสายพานวิ่งในน้ำ (Aquatic Treadmill) มีประโยชน์อย่างไร?
  1. ช่วยลดแรงกระแทกต่อข้อต่อต่างๆ โดยใช้แรงลอยตัวของน้ำ
  2. ช่วยออกกำลังกายเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ โดยใช้แรงต้านของน้ำ ระบบกระแสน้ำ (Jet stream) และการปรับความเร็ว-ความชันของสายพาน
  3. ช่วยในการออกกำลังกายและผ่อนคลายกล้ามเนื้อ โดยอุณหภูมิที่เหมาะสมของน้ำ
  4. ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือด เพิ่มความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อและข้อต่อ ลดความเจ็บปวด และรู้สึกผ่อนคลายยิ่งขึ้น
  5. เพิ่มการทรงตัวให้ดีขึ้น และการเคลื่อนไหวในน้ำที่สัมพันธ์กันของร่างกาย
           ข้อควรระวังในการใช้บริการ ผู้ใช้บริการต้องทรงตัวได้ในระดับปานกลาง ขึ้นไปจนถึงระดับดี โดยได้รับการประเมินจากแพทย์ หรือนักกายภาพบำบัด เนื่องจากผู้ใช้บริการต้องอยู่ภายในตัวเครื่องตามลำพัง โดยมีนักกายภาพบำบัดคอยดูแลอยู่ภายนอกตัวเครื่องตลอดช่วงที่ใช้เครื่องอยู่ ยกเว้นในกรณีผู้ป่วยเด็กที่อายุน้อยกว่า 12 ปี จะมีนักกายภาพบำบัดอยู่ภายในตัวเครื่องด้วยเพื่อช่วยในการใช้เครื่อง สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลกรุงเทพ ชั้น 3 อาคารเวชศาสตร์ฟื้นฟู (อาคาร R) โทร. 0 2310 3000 หรือโทร.1719 Email: info@bangkokhospital.com
 
CR. ขอบคุณข้อมูล และภาพจาก
โรงพยาบาลกรุงเทพ


โพสเมื่อ: 2017-05-25